ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden MAIVI Lifestyle & Gifts

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website (www.maivi.nl)
en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en MAIVI Lifestyle & Gifts.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van MAIVI Lifestyle & Gifts zijn vrijblijvend en MAIVI Lifestyle & Gifts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MAIVI Lifestyle & Gifts.
MAIVI Lifestyle & Gifts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MAIVI Lifestyle & Gifts dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 MAIVI Lifestyle & Gifts kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt
apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de
ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3. Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres,
adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert
u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3.2 MAIVI Lifestyle & Gifts garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld
en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter
beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 MAIVI Lifestyle & Gifts zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw
aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u
op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn,
tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4. Levering

4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling via
My Parcel naar het bij bestelling aangegeven afleveradres.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke
voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 15 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet
gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere
leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen
dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk
contact met u op en ontvangt u het geld retour op u rekening.
4.6 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod
aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde
bedrag kan betaald worden via iDEAL. MAIVI Lifestyle & Gifts accepteert iDeal betalingen van Nederlandse
banken.
Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen geleverd binnen de aangegeven levertijden.
4.7 De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening
worden gebracht bedragen € 4,50 voor brievenbuspakketus en € 7,25 voor pakketpost. De
verzendkosten worden automatisch berekend in het winkelwagentje op MAIVI Lifestyle & Gifts.nl

Artikel 5. Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal MAIVI Lifestyle & Gifts het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u als klant overgaan.

Artikel 6. Retournering

6.1 MAIVI Lifestyle & Gifts doet er alles aan om een perfect product te leveren. Wij raden aan de geleverde
artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan u
verwachtingen voldoen, dan dien u ons hier uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail van op
de hoogte te stellen. MAIVI Lifestyle & Gifts zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door MAIVI Lifestyle & Gifts geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat MAIVI Lifestyle & Gifts er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
6.2 Koper heeft het recht de door MAIVI Lifestyle & Gifts geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren middels het herroepingsformulier of per e-mail . Tijdens de zichttermijn van 14 dagen
dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De koper zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen en/of
het product wenst te behouden.
6.3 De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking.
Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen
ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet MAIVI Lifestyle & Gifts de
betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de
artikelen. Indien de koper een gedeelte van de bestelling retour stuurt heeft deze geen recht op de terugbetaling van de verzendkosten van de bestelling. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in
dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. Gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten vallen niet onder deze voorwaarden, hiervoor geldt geen bedenktijd.
Wanneer de door MAIVI Lifestyle & Gifts afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

Artikel 7. Privacy

7.1 MAIVI Lifestyle & Gifts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders/voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
7.2 MAIVI Lifestyle & Gifts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. MAIVI Lifestyle & Gifts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. De gegevens die u aan ons doorgeeft, worden bewaard op de beveiligde servers van MyOnlineStore (Mijnwebwinkel).
Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:
* betaalprovider Mollie B.V.
Na het afronden van u bestelling kunt u betalen via iDeal via Mollie B.V. Zij nemen dan het laatste deel van uw bestelling van ons over, namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van u vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling.
* verzend/bezorgdienst MyParcel/PostNL
Als u een bestelling plaatst is het onze taak om uw pakket zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL. MyParcel wordt gebruikt om adreslabels te genereren die worden bevestigd op uw pakket zodat u uw bestelling middels een track & trace code kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van uw bestelling ligt in handen van PostNL. Het is daarom voor ons noodzakelijk uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
* webwinkel software MyOnlineStore/Mijnwebwinkel
De webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Als u een bestelling plaatst hebben
wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Na het afronden van uw bestelling worden uw gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen.                                                                                                                                                                                                                             * Moneybird                                                                                                                                                                                                                           Om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, kunnen uw gegevens gebruikt worden in het programma welke wij gebruikten voor onze administratieve verplichtingen.
7.3 Met het contactformulier op de website kun u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres,
telefoonnummer en NAW-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten
dat u tevreden bent met onze reactie.
7.4 Als u reageert op een actie, vragen we uw naam, e-mailadres en zo nodig uw adresgegevens.
Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en/of de prijswinnaar(s) bekend te maken, en
de respons op onze marketingacties te meten.
7.5 Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder
geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht
zijn.
7.6 Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat
zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden
verwijderd.
7.7 Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij
ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Om de beveiliging optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een
verwerkersovereenkomst gesloten.
7.8 Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
7.9 Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen via info@maivi.nl. U hebt de volgende rechten:
* uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
* inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
* het laten corrigeren van fouten
* het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
* intrekken van toestemming
* bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
7.10 Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.11 MAIVI Lifestyle & Gifts maakt gebruik van cookies.De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren maar u kunt uw browser opniew instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie verzonden wordt. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek
bovenaan de website accepteren. MAIVI Lifestyle & Gifts maakt gebruik van permanente cookies en sessie
cookies. Specialairmail.nl maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: tracking cookies en
Social Media cookies. Meer informatie over cookies vind u ook in ons cookie statement.
Cookie statement. Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is
een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
7.11.1 Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart
en een prettiger gebruik van onze website kunt ervaren. Permanente cookies kunt u verwijderen via
de instellingen van uw browser.
7.11.2 Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag
van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
7.11.3 Gebruik van tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd
zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast
onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor
opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient
alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u
zijn.


Artikel 8 Overmacht

MAIVI Lifestyle & Gifts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat
gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop MAIVI Lifestyle & Gifts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MAIVI Lifestyle & Gifts niet in staat is haar verplichtingen na te komen. MAIVI Lifestyle & Gifts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de u als klant als MAIVI Lifestyle & Gifts het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van
schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van MAIVI Lifestyle & Gifts, het personeel en de producten van MAIVI Lifestyle & Gifts voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. MAIVI Lifestyle & Gifts is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
MAIVI Lifestyle & Gifts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MAIVI Lifestyle & Gifts. De aansprakelijkheid van MAIVI Lifestyle & Gifts is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en MAIVI Lifestyle & Gifts, dan wel tussen MAIVI Lifestyle & Gifts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MAIVI Lifestyle & Gifts , is MAIVI Lifestyle & Gifts niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MAIVI Lifestyle & Gifts.

 

 

MAIVI Lifestyle & Gifts

E: info@maivi.nl
W: www.MAIVI Lifestyle & Gifts.nl                                                                                                                                                                                      KVK: 80772161

Versie 27-02-2021

Algemene Voorwaarden MAIVI Lifestyle & Gifts

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website (www.maivi.nl)
en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en MAIVI Lifestyle & Gifts.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van MAIVI Lifestyle & Gifts zijn vrijblijvend en MAIVI Lifestyle & Gifts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MAIVI Lifestyle & Gifts.
MAIVI Lifestyle & Gifts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MAIVI Lifestyle & Gifts dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 MAIVI Lifestyle & Gifts kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.4 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt
apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de
ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3. Gegevens

3.1 U dient er zorg voor te dragen dat uw gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres,
adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert
u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3.2 MAIVI Lifestyle & Gifts garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld
en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter
beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 MAIVI Lifestyle & Gifts zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw
aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u
op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn,
tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

Artikel 4. Levering

4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling via
My Parcel naar het bij bestelling aangegeven afleveradres.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke
voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 15 werkdagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet
gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere
leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen
dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk
contact met u op en ontvangt u het geld retour op u rekening.
4.6 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod
aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde
bedrag kan betaald worden via iDEAL. MAIVI Lifestyle & Gifts accepteert iDeal betalingen van Nederlandse
banken.
Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen geleverd binnen de aangegeven levertijden.
4.7 De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening
worden gebracht bedragen € 4,50 voor brievenbuspakketus en € 7,25 voor pakketpost. De
verzendkosten worden automatisch berekend in het winkelwagentje op MAIVI Lifestyle & Gifts.nl

Artikel 5. Risico tijdens transport

Gedurende het transport van de producten zal MAIVI Lifestyle & Gifts het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u als klant overgaan.

Artikel 6. Retournering

6.1 MAIVI Lifestyle & Gifts doet er alles aan om een perfect product te leveren. Wij raden aan de geleverde
artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan u
verwachtingen voldoen, dan dien u ons hier uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst per e-mail van op
de hoogte te stellen. MAIVI Lifestyle & Gifts zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door MAIVI Lifestyle & Gifts geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat MAIVI Lifestyle & Gifts er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
6.2 Koper heeft het recht de door MAIVI Lifestyle & Gifts geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren middels het herroepingsformulier of per e-mail . Tijdens de zichttermijn van 14 dagen
dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De koper zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen en/of
het product wenst te behouden.
6.3 De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking.
Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen
ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet MAIVI Lifestyle & Gifts de
betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de
artikelen. Indien de koper een gedeelte van de bestelling retour stuurt heeft deze geen recht op de terugbetaling van de verzendkosten van de bestelling. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in
dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. Gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten vallen niet onder deze voorwaarden, hiervoor geldt geen bedenktijd.
Wanneer de door MAIVI Lifestyle & Gifts afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

Artikel 7. Privacy

7.1 MAIVI Lifestyle & Gifts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij zij toestemming hebben van ouders/voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
7.2 MAIVI Lifestyle & Gifts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. MAIVI Lifestyle & Gifts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. De gegevens die u aan ons doorgeeft, worden bewaard op de beveiligde servers van MyOnlineStore (Mijnwebwinkel).
Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:
* betaalprovider Mollie B.V.
Na het afronden van u bestelling kunt u betalen via iDeal via Mollie B.V. Zij nemen dan het laatste deel van uw bestelling van ons over, namelijk het betaalproces. Zij zullen enkel gegevens van u vragen die nodig zijn voor het afronden van de betaling.
* verzend/bezorgdienst MyParcel/PostNL
Als u een bestelling plaatst is het onze taak om uw pakket zo snel mogelijk bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL. MyParcel wordt gebruikt om adreslabels te genereren die worden bevestigd op uw pakket zodat u uw bestelling middels een track & trace code kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van uw bestelling ligt in handen van PostNL. Het is daarom voor ons noodzakelijk uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
* webwinkel software MyOnlineStore/Mijnwebwinkel
De webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Als u een bestelling plaatst hebben
wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Na het afronden van uw bestelling worden uw gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen. * Moneybird Om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, kunnen uw gegevens gebruikt worden in het programma welke wij gebruikten voor onze administratieve verplichtingen.
7.3 Met het contactformulier op de website kun u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres,
telefoonnummer en NAW-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten
dat u tevreden bent met onze reactie.
7.4 Als u reageert op een actie, vragen we uw naam, e-mailadres en zo nodig uw adresgegevens.
Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en/of de prijswinnaar(s) bekend te maken, en
de respons op onze marketingacties te meten.
7.5 Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder
geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht
zijn.
7.6 Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat
zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden
verwijderd.
7.7 Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij
ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Om de beveiliging optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een
verwerkersovereenkomst gesloten.
7.8 Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
7.9 Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen via info@maivi.nl. U hebt de volgende rechten:
* uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
* inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
* het laten corrigeren van fouten
* het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
* intrekken van toestemming
* bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
7.10 Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.11 MAIVI Lifestyle & Gifts maakt gebruik van cookies.De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren maar u kunt uw browser opniew instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie verzonden wordt. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek
bovenaan de website accepteren. MAIVI Lifestyle & Gifts maakt gebruik van permanente cookies en sessie
cookies. Specialairmail.nl maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: tracking cookies en
Social Media cookies. Meer informatie over cookies vind u ook in ons cookie statement.
Cookie statement. Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is
een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
7.11.1 Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart
en een prettiger gebruik van onze website kunt ervaren. Permanente cookies kunt u verwijderen via
de instellingen van uw browser.
7.11.2 Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag
van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
7.11.3 Gebruik van tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd
zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast
onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor
opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient
alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u
zijn.


Artikel 8 Overmacht

MAIVI Lifestyle & Gifts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat
gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop MAIVI Lifestyle & Gifts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MAIVI Lifestyle & Gifts niet in staat is haar verplichtingen na te komen. MAIVI Lifestyle & Gifts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de u als klant als MAIVI Lifestyle & Gifts het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van
schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van MAIVI Lifestyle & Gifts, het personeel en de producten van MAIVI Lifestyle & Gifts voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. MAIVI Lifestyle & Gifts is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
MAIVI Lifestyle & Gifts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MAIVI Lifestyle & Gifts. De aansprakelijkheid van MAIVI Lifestyle & Gifts is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en MAIVI Lifestyle & Gifts, dan wel tussen MAIVI Lifestyle & Gifts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MAIVI Lifestyle & Gifts , is MAIVI Lifestyle & Gifts niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MAIVI Lifestyle & Gifts.MAIVI Lifestyle & Gifts
E: info@maivi.nl
W: www.MAIVI Lifestyle & Gifts.nl
KVK: 80772161
Versie 27-02-2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2021 MAIVI Lifestyle & Gifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel